HPOD OrderHPOD ứng dụng đặt hàng bản 1.0 có gì hay? - Kiểm soát toàn bộ đơn hàng, tiến trình đặt hàng trên www.haiphongorder.com - Chức năng tìm kiếm hỗn hơp với ngôn ngữ Vietnamese, English, Chinese - Nhận thông báo ngay lập lức với tính năng "Immediately Notification"